Miva Expert Solutions ofera:

Servicii de contabilitate:

 • Înregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza Servicii de contabilitatedocumentelor primare
 • Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare
 • intocmirea balantei de verificare lunare;
 • stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Întocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele
 • Întocmirea bilantului contabil
 • Verificarea si certificarea bilantului contabil

Servicii pe personal salarizare

 • Intocmire contracte de munca; Servicii de personal - salarizare
 • Intocmire acte aditionale ;
 • Intocmire decizii incetare;
 • Calculul corect, si eliberarea adeverintelor de vechime;
 • Intocmire,administrare si completarea registrului de evidenta al salariatilor(REVISAL);
 • Intocmirea statelor de salari, pe baza pontajelor intocmite de catre client.
 • Urmarirea recuperarii sumelor de la Casa de Asigurari Sociale de Sanatate;
 • Intocmirea fluturasilor de salarii si transmiterea lor;

Servicii de consultanta si asistenta

 • Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala; Consultanta
 • Consultanta cu privire la procedurile de inregistrare fiscala a societatii comerciale;
 • Asistenta pe perioada controalelor si investigatiilor fiscale;
 • Informarea periodica asupra modificarilor din domeniul financiar-contabil si fiscal;
 • Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare
 • Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul organizatiei;
 • Asistenta in cazul implementarii de sisteme informatice;
 • Consultanta pentru: obtinerea de credite, finantari, planuri de afaceri, etc.

Analiza financiara

 • Analiza structurii patrimoniale a companiei;Analiza financiara
 • Analiza lichiditatii si solvabilitatii;
 • Analiza vitezei de rotatie a activelor;
 • Analiza fluxurilor de trezorerie;
 • Analiza pozitiei financiare a companiei;
 • Analiza structurala a rezultatelor.